De appartementen in Blok A krijgen steeds meer vorm nadat we zijn gestart met het ‘tunnelen’ van de woningen. Een tunnel is in dit geval een soort bekisting voor beton. De wanden en de daarop liggende vloer kunnen dan in één arbeidsgang gestort worden. Het beton dat ‘s middags wordt gestort kan door de chemische reactie de volgende ochtend al ontkist worden, waarna de cyclus zich herhaalt.

Begin maart worden de contouren van Blok A nog beter zichtbaar als de eerste gevelelementen met puien en hekwerken worden gemonteerd. Deze worden geplaatst middels een tweede kraan die voorafgaand aan deze werkzaamheden wordt opgebouwd.

Voor de bouw van Blok B en C vinden doorlopend heiwerkzaamheden plaats. We verwachten deze werkzaamheden in de loop van maart af te ronden. Vanaf half februari starten we met het uitgraven van de stallingsgarage en gaat er meer zandtransport plaatsvinden. 

We blijven er op toezien dat de overlast tot een minimum beperkt blijft.

Over dit bericht

  • Geplaatst op 5 februari 2019
  • Geplaatst door Rens Kuiper
Terug naar het nieuws

Mogen wij jou op de hoogte houden?

Vul hieronder je e-mailadres in en ontvang alle nieuwe updates